“KÖMÜRDE ÜRETİM DEVRİMİ KURULTAYI” YAPILDI
Vatan Partisi tarafından “Zonguldak Kömürde Üretim Devrimi Kurultayı” gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Hakan Yeşil, kurultaya konuşmacı olarak katıldı. (GÖRÜNTÜLÜ)

“KÖMÜRDE ÜRETİM DEVRİMİ KURULTAYI” YAPILDI

 

 

  KURULTAYIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

Vatan Partisi tarafından “Zonguldak Kömürde Üretim Devrimi Kurultayı” gerçekleştirildi.

Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nde 30 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen kurultaya, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sendikamız Genel Başkanı Hakan Yeşil, rödevanslı saha işletmecisi Alaattin Kurnaz konuşmacı olarak katılırken Kurultayın Divan başkanlığını Hüseyin Karanlık yürüttü.

Kurultaya Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu, Sendikamıza bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, işçi ve memur sendikalarının yöneticileri, maden işçileri katıldı.  Kurultayı izleyen madenciler, “Madenci feneri sönmeyecek”, “İşçi alınsın üretim artsın”, Yaşasın sınıfı dayanışması” sloganları attı.

Kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

YEŞİL; ÜRETİMİ ARTIRMAK İÇİN İŞÇİ AÇIKLARI ACİLEN GİDERİLMELİDİR

Sendikamız Genel Başkanı Hakan Yeşil’in kurultayda yaptığı konuşmanın bir bölümü şöyle;

“Dünyanın enerji talebi önümüzdeki yüzyıl boyunca artış göstereceği ve 2050 yılına kadar enerji ihtiyacının bugünkü seviyesinin en az iki katına çıkacağı beklenmektedir. Dünyada enerji kaynaklarının tükenme ömürlerine bakıldığında petrol ve doğal gazın tükenme ömrü 50-60 yıl, kömürünki ise 100-120 yıl olarak görülmektedir. Kömürün iki önemli kullanım alanı demir-çelik endüstrisi ve termik santrallerdir. Bu açıdan bakıldığında kömürün kalkınmanın temeli olarak önemini koruyacağı ve olumlu bir geleceğe sahip olduğu görülecektir.
Ülkemizin taşkömürü tüketimi 39 milyon tonun üzerinde olmasına rağmen ürettiğimiz 2021 yılında özel sektörle birlikte 1 milyon 200 bin tondur. Türkiye Taşkömürü Kurumunun yıllık üretim kapasitesi 5 milyon ton olup ülkemizin taşkömürü ihtiyacının önemli bir kısmını Zonguldak havzasından karşılamak mümkündür.

TTK 2021 yılında salgın hastalık, işçi eksikliğine ve diğer olumsuzluklara rağmen 870 bin ton kömür üretmiştir.

Taşkömürü koklaşabilir özelliği ile demir-çelik sektörünün ana girdisidir. Erdemir ve Kardemir’in bölgemize kurulmasının sebebi de budur.

TAŞKÖMÜRÜ REZERVİ 1 MİLYAR 517 MİLYAR TONDUR

Ülkemizde taşkömürü, sadece Zonguldak bölgemizde olup rezerv 1 milyar 517 milyon tondur.

Kuruma her dönemde alınan işçiler (2000, 2006, 2009 ve 2019 yıllarında) üretimi artırmıştır. Ayrıca bu dönemlerde işçi alarak kurumun yaşamasını sağlayan ve katkı koyan herkese teşekkür ederiz. Ancak alınan işçiden fazlası emekli olmasından dolayı üretim artışının sürekliliği sağlanamamıştır. Sadece 2018-2021 yılı itibariyle toplam 1.911 işçi emekli olmuştur.

Yeraltında meydana gelen işçi eksiklikleri Pano Üretim işçiliğinden karşılanmaktadır. Pano üretim işçi eksikliği ise ancak yeni işçi alımıyla mümkün olmaktadır. Bu nedenle yaşanan emeklilikler üretimi etkilemektedir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu; üretimi ve verimliliği artırmak, sürekliliğini sağlamak üzere 8-10 yıldır yoğun çalışma içerisindedir. Kurumda üretimi artırmaya yönelik gelecek 30 yıl hizmet verecek alt yapı (derin kuyular, ana kat hazırlıkları) hazırlıklarının yüzde doksanı bitmiştir.

 

Havzada uygulanmakta olan Tam ve Yarı Mekanize üretim sistemlerinin üretime ve iş güvenliğine olumlu katkıları görülmektedir. Kurum üretim alanlarında son 5-6 yıldır bir dönüşüm içindedir. Ağaç tahkimattan mekanize sistemlere uyum süreci devam etmektedir. Mekanize sistemlerde; Pano Üretim, Hazırlık ve Elektromekanik grubu işçiliklere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumda özellikle yeraltı üretim grubunda emekliliği hak edenlerin çoğunun ayrıldığı ve yerlerinin ancak yeni işçi ile doldurulabildiği gerçektir.

İşçi açığı bu şekilde devam ettiği müddetçe yapılan yatırımlar atıl vaziyette kalacaktır.

Yeraltında pano üretim işçiliği dışında alt yapının çalışması ve bu açıklığı işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları dahilinde ayakta tutmak için (Hazırlık, Tamir-Tarama, Nakliyat ve Elektromekanik grubu vb. işçiliklerde)  en az 4 bin işçiye ihtiyaç duyulmaktadır.

TTK, İŞÇİ EKSİKLİĞİNDEN DOLAYI KAPASİTESİNİN ÇOK ALTINDA ÇALIŞMAKTADIR.

Kurum, işçi eksikliğinden dolayı kapasitesinin çok altında çalışmaktadır. Kurumda Mekanize üretim sistemlerine uyum süreci devam ettiğinden kar/zarardan bu aşamada bahsetmek söz konusu değildir.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmasının yolu ithalatın azaltılarak daha çok üretmekten geçmektedir. Türkiye, kömür ithalatına her yıl yaklaşık 5-6 milyar Dolar ödemektedir.

Yerli kömür üretimi artırılarak dışa bağımlılığın azaltılması gerekir. Kömürün; ekonomik değeri, istihdam imkânları, gerekse ticareti, taşınması ve tüketilmesi aşamalarında yarattığı katma değerin ülkemizde kalması sağlanmalıdır.

Uluslararası kömür piyasalarında, yükselen kömür fiyatları yerli üretimin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Ülkemizde de kömüre olan talep artmakta olup pazarlama sıkıntısı yoktur.

Taşkömürünün daha fazla üretilmesi, üretimin sürekliliğinin sağlanması ve hazineye olan yükün en aza indirilmesi amacıyla;

Üretimi artıracak işçi açıkları acilen giderilmelidir.

2010-2021 döneminde kuruma 2 bin 902 işçi alınırken 7 bin 377 işçi ayrılmış ve oluşan işçi açığı 4 bin 466’dır.

Kurumun 14 bin norm kadrosuna göre işçi açığı 6 bin 571’dir.

Müesseselerin, işlerin yürütümünde acil işçi ihtiyaçlarının da arttığı görülmektedir. Bu nedenle tüm müesseselerin öncelikle acil işçi eksikliğinin giderilmesi ve aynı zamanda (işçi alım süreci de dikkate alınarak) emekli olanların yerine 3 bin işçi alınmalıdır.

Kurumun, hazır haldeki pano boyu 2 bin 807 metre olup bunun ancak 1.040 metresi yani yüzde 37’si çalışılabilmektedir. İşçi alınması halinde çalışan ayak boyunun artırılarak daha fazla üretim yapmak mümkün olacaktır.

Kurumun idari yapısı ele alınarak yeniden yapılandırılmalıdır,

Kurumda üretim ve verimliliği artıracak, maliyetleri aşağı çekecek Mekanize/Yarı Mekanize Sistemlerin yayınlaştırılmasına devam edilmelidir.

Zonguldak taşkömürü havzasında üretim hedefi; TTK tarafından 5 Milyon ton, özel sektörce 5 Milyon ton olmak üzere toplam 10 Milyon ton üretim olmalıdır. Bu amaçla yerli üretim hedefine yönelik kamu ve özel sektöre gerekli destek sağlanmalıdır.

Taşkömürü ülkemiz demir-çelik sektörü için stratejiktir. Bu nedenle azami ölçüde yerli ve milli koklaşabilir kömür üretilerek dışa bağımlılık azaltılmalıdır.

Madencilik tecrübesinin-kültürünün kaybolmaması, Türkiye’nin kendi doğal ve milli kaynaklarını kullanmak, kurumsal hafızayı kaybetmemek için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Maden Tetkik Arama (MTA) gibi madencilik sektöründe deneyimli kurumlar korunmalı ve geliştirilmelidir.

Zonguldak kömürle var olmuş bir şehirdir. Halen kömür madenciliği, ekonomide belirleyici öneme sahiptir. TTK küçüldükçe şehir göç veriyor. Halen işsizlerin en önemli istihdam umudu Türkiye Taşkömürü Kurumudur. TTK ’ya en son 2019 yılında 1500 işçi alınmıştır. TTK ’ya işçi alınması, istihdam yaratılması Zonguldak ekonomisi ve sosyal politika açısından da büyük önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki yeraltı kömür madeni işletmesinde çalışan 1 işçi, işletme dışında 13 kişiye dolaylı istihdam sağlamaktadır. 

ÜLKEMİZİN TAŞKÖMÜRÜ İHTİYACI AZAMİ ÖLÇÜDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASINDAN KARŞILANMALIDIR. 

Ülkemizin taşkömürü ihtiyacı azami ölçüde Zonguldak kömür havzasından karşılanmalıdır. 

TTK, Zonguldak ekonomisinin ve Türkiye’nin lokomotifi olma görevini tekrar üstlenmelidir. Bunun için; yeraltındaki kömür rezervi, kurumun altyapısı, çalışacak işçi ve üretilecek kömürün satış yeri hazırdır.

Bu düşüncelerle Kömürde Üretim Devrimi Kurultayının ülkemize ve sektörümüze katkı sağlayacağına inanıyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

PERİNÇEK: " TÜRKiYE DIŞARDAN ALMAK YERİNE KENDI ÜLKESİNDE ÜRETECEK "

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekçi kenti Zonguldak'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Zonguldak'ın altı yalnız kömürle yüklü değildir, duygularla yüklüdür. O madenlerin derinliklerindeki derin duygular geçmişte kalmış gibidir ama hala yüreğimizde yaşayan duygulardır. Ben bir sinema yönetmeni değilim ama sinema yönetmeni olsaydım bu Zonguldak'ın hikayesini ekranlara taşırdım. Bir çocuk böyle o Zonguldak'ın yokuşlarında yukarı doğru koşuyor: 'Anne babam öldü' diye feryat ediyor. Sonra o çocuk babasının olduğu madenlerde işe giriyor. Bu acıları yaşayan ve aynı zamanda eve ekmek götürmenin mutluluklarını yaşayan insanların şehri Zonguldak. O bakımdan Zonguldak'ın yeri Türkiye'mizde apayrıdır. Zonguldak'ta renkler de ayrı ayrıdır. Ekmek undan yapılır beyazdır ama Zonguldak'ta ekmek kömürden yapılıyor. Kömürden ekmek çıkıyor. Siz bunları hepimizden iyi biliyorsunuz. Zonguldak'ta vatan yerin altındadır, vatanımızın altında bir de yerin altındaki vatanımız da var. Zonguldak bize hep bunları öğretmiştir. Yeraltından çıkarken neden 'geçmiş olsun' deniliyor. Ben de Kozlu madenlerinin dibine indim. 6-7 saatlik bir maceram oldu. Ben çizmeleri o zaman büyük giymiştim ayağım yara olmuştu. Siz saatlerdir, günlerdir madende çalışıyorsunuz. On yıllardır o delikleri biliyorsunuz, oralardan kömürleri çıkarıyorsunuz. En büyük saygıya layık olan insanlarsınız. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
0 binlerce insanımız ekmek yiyecek. Türkiye dışardan almak yerine kendi ülkesinde üretecek, yatırım yapacak istihdam yaratacak. Türkiye böylesine büyük bir üretim devriminin eşiğindedir. Madenci feneri sönmez. Madenci feneri Türkiye'de yaşanan sorunlara ışık tutacak. Türkiye'nin en akılcı gücü maden işçileridir. Siz yalnız madenleri değil Türkiye'yi aydınlatacaksınız. 1,5 milyar ton bilinen kömür rezervi var Zonguldak'ın.
Türkiye yeni bir kararın eşiğinde. Bu böyle gitmez. Ve bu kararın önünde, arkasında, Yanında siz olacaksınız. Madenciler olacak. Karamsar olmayacağız. Hayatınız karanlıktan aydınlığa çıkan madenciler, Türkiye'yi kuyulardan çıkacak."

 

KURNAZ: "57 YILDA HEDEFLEDİĞİMİZ ÜRETİMİ 13 YILDA YAPTIK"

Rödevanslı Saha İşletmecisi Alaattin Kurnaz, Kurultay'daki konuşmasında "Mevcut rödevanslı sahalarda 2 bin 500 işçi çalışıyor. Şuan itibariyle özel maden ocaklarında yıllık 400 bin ton kömür üretiliyor. Öncelikle TTK'nın yapısı güçlendirilerek çalışan sayısı 15 bine çıkarılmalıdır. Biz şu ana kadar 780 bin ton üretim yaptık. 57 yılda üretmeyi hedeflediğimiz üretimi 13 yılda yaptık. TTK, rödevans Ücretleri ilgili düzenleme yapmalı. Üretim artışına yönelik önemli adımlar atılmalıdır" dedi.Facebook'ta PaylaşHaber Eklenme Tarihi : 31.01.2022