ZONGULDAK STKLARINDAN DESTEK
SENDİKAMIZA AKIN AKIN DESTEK ZİYARETİ. ZONGULDAK STK'LARINDAN ORTAK AÇIKLAMA “58. MADDE HEMEN GERİ ÇEKİLSİN”.

 

SENDİKAMIZA AKIN AKIN DESTEK ZİYARETİ

ZONGULDAK STK’LARINDAN ORTAK AÇIKLAMA “58. MADDE HEMEN GERİ ÇEKİLSİN”

Kamuoyunda “torba tasarı” olarak bilinen ve TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen  “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı içinde yer alan ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) de yeni düzenlemeleri içeren 58. Maddeye tepkiler hızla artmaya devam ediyor.

Zonguldak’ta faaliyet gösteren Zonguldak Platformu Bileşenlerini oluşturan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) konu ile ilgili olarak Sendikamıza topluca ziyarette bulundular.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Yönetim Kurulu ile görüşen STK temsilcileri, 58 Madde’nin TTK’nın özelleştirilmesi ve ardından kapanması demek olduğunu bunun da Zonguldak’ın yok olması demek olduğunu belirterek tasarının acilen geri çekilmesini istediler.

Zonguldak’ın en büyük kitle örgütü ve maden işçilerinin temsilcisi Genel Maden İşçileri Sendikasına sivil toplum kuruluşları olarak her türlü desteği vereceklerini belirten STK temsilciler kamuoyuna şu açıklamayı yaptılar. “Türkiye de sadece Zonguldak’ta bulunan ve demir çelik sektörü için vazgeçilmez olan taşkömürünün sadece ve sadece devlet eli ile üretilmesini istiyoruz.

Hükümetin, TTK’nın özelleştirilmesinin önünü açan Torba Yasadaki yasa düzenlemesini derhal geri çekmesini istiyoruz.

Eğer bu yasa tasarısı hayata geçerse TTK’nın elinde bulunan bütün ruhsat sahaları bölünerek bölgelerin özelleştirilmesinin, satılmasının önünü tamamen açılmış olacaktır.

1990 yılından bu yana TTK’da bazı sahalar uygulanan redevans usulü kiralama ile taşeron şirketlere verildi. Bu süreçte neler oldu?

Amasra-B projesini 13 yıl önce alan firma milyon tonlarda kömür üreteceğini taahhüt ettiği halde halen bir kürek kömür üretmemiş ve TTK’yı, dolayısıyla devleti zarara uğratmıştır.

Bağlık projesini işletmek için alan SOMA AŞ. yine ciddi manada kömür üreteceğini, binlerce kişiye iş imkanı sağlayacağını taahhüt etmiş ama taahhütleri yerine getirmeyerek Zonguldak’ı tek etmiştir.

Kandilli’de Alacaağzı Bölgesini işletmek için alan firma TTK’nın hazırlamış olduğu sahadaki hazır kömürü alıp belirli kar oranı elde ederek ve teminatı yakarak Zonguldak’ı terk etmiştir.

EREN Enerji firması sadece termik santral izni alabilmek için çıkaracağım kömürü termik santralde elektrik enerjisine çevireceğim diyerek saha kiralamış, termik santral iznini aldıktan sonra bir kürek kömür dahi çıkarmadan devlete ödemiş olduğu teminatı yakarak halen ithal kömür ile santralı çalıştırmaya devam etmektedir.

Daha önce TTK’nın belirlediği bölgelerde çalışan taşeron firmalar da çok basit hatalardan dolayı büyük kazalar meydana gelmiş, buralarda onlarca vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

Öte yandan da Zonguldak’ta kaçak ocak diye tabir edilen yüzlerce kayıt dışı ocaklar vardır. Bu kaçak ocaklarda iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilere kimse sahip çıkmamaktadır.

Bu işçiler “elektrik çarptı” süsü verilmek için elektrik trafosu diplerine bırakılmış ve terk edilmiş, hastane önlerine cesetleri bırakıp terk edilmiş, hatta işçi cesetlerinin üzerinden geçilmek sureti ile trafik kazası süsü verilmek istendiği, ölen işçilerin ocak sahibi olarak lanse edilmesi hepimizce malumdur.

 Şu da bir gerçektir ki madencilik sektöründe özel şirketler yeterince denetlenmemektedir.

Bizler şunları da çok iyi biliyoruz ki, buralarda çalışan insanlara yasadan dolayı 2 asgari ücret ödeme zorunluluğu olduğu halde bu ücretler ödenmeyerek karın tokluğuna emek sömürüsü hat safhadadır. SGK ve Maliye kayıtları olmadığı işçiler kayıt dışı istihdama zorlanmaktadırlar.

Bütün bunların yaşandığı bu süreçlerde taşeron ve özelleştirme sistemi, kentimize emek hırsızlığı, kan ve gözyaşından başka bir şey kazandırmamıştır.

Bizler Zonguldak’taki Sivil Toplum Kuruluşları olarak Özellikle Genel Maden İşçileri Sendikası’nın öncülüğünde ortak paydada buluşacağı her kesimin mutlu olacağı bir düzenlemeden yanayız.

Bizler bu süreçte Genel Maden İşçileri Sendikası’nın koşulsuz yanındayız ve alacağı kararları destekliyoruz.”

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci -, Zonguldak Platformu’nu oluşturan Zonguldak STK’ları temsilcilerinin yaptığı destek ziyareti için teşekkür ederek; “Çıkarılmak istenen yasa ile bizlerin değil çocuklarımızın geleceği çalınmak istenmektedir. Zonguldak’ın, ülkemizin geleceği çalınmak istenmektedir. Zonguldak halkı, geçmişte olduğu gibi, STK’ları ile esnafıyla, işsiziyle, köylüsü ve kentlisi ile birlikte dayanışma ile bu yasa tasarısını geri çektirecektir.

Bu hepimizin, ülkesini, vatanını seven herkesin ortak davasıdır” dedi.

Ziyaret sonunda 26 STK’dan oluşan, Zonguldak Platformu Bileşenleri Temsilcileri, Enerji Bakanlığı’ndan, randevu talebini içeren bir yazıyı imzaladılar.Facebook'ta PaylaşHaber Eklenme Tarihi : 26.10.2017