MTA 20. DÖNEM TİS

MTA 20. DÖNEM TİS

MTA 20'NCİ DÖNEM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile Genel Maden İşçileri Senkiası arasında Maden Tetkik Arama Kurumu İşyerleri için Aktedilen 20. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi.

Sözleşme için Tıklayınız