TTK 30 DÖNEM TİS

TTK 30 DÖNEM TİS

TTK 30'UNCU DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile Genel Maden İşçileri Sendikası arasında Türkiye Taşkömürü Kurumu İşyerleri için Aktedilen 30. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi.

Sözleşme için Tıklayınız