TTK 29 DÖNEM TİS

TTK 29 DÖNEM TİS

TTK 29'UNCU DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile Genel Maden İşçileri Senkiası arasında Türkiye Taşkömürü Kurumu İşyerleri için Aktedilen 29. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi.

Sözleşme için Tıklayınız